ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σύμφωνα με απάντηση της αρμόδιας υπουργού Σοφία Ζαχαράκη στη Βουλή. Η υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:
Σε ό,τι αφορά το κτίριο της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης και το ανακύψαν ζήτημα με την προωθούμενη πώληση του μεριδίου της Εθνικής Τράπεζας επί των οικοπεδικών εγκαταστάσεων: Πράγματι λειτουργεί υπό ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς το εξ’ αδιαιρέτου μερίδιο ιδιοκτησίας 69,1% ανήκει στην περιουσία του υπό εκκαθάριση Σωματείου: Φιλανθρωπική Οργάνωση Προστασίας Τυφλών Β. Ελλάδος «ΗΛΙΟΣ» και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει εξ’ αδιαιρέτου μερίδιο 30,9%.
Ωστόσο, σας δηλώνω ξεκάθαρα από αυτό εδώ το Βήμα ότι δεν πρόκειται να πωληθεί! Δεν υφίσταται καν ζήτημα πώλησης για την ακρίβεια.
Επέχουμε ήδη προχωρήσει τις επαφές μας με τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και μάλιστα θα συνεργαστούμε στενά για την επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων προς όφελος της διατήρησης και αξιοποίησης του ιστορικού αυτού ακινήτου, που έχει μοναδικό πολιτιστικό πρόσημο για την πόλη, χωρίς να παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του παραρτήματος. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πρόθεση και για δωρεά από μέρους της, όταν επιλυθούν τα ιδιοκτησιακά ζητήματα.