ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΣΤΗ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

-Τι συνετέλεσε στο άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ κέντρου και περιφέρειας;
Η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας σε συνδυασμό με την καταστροφική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015-2019 συντέλεσε καθοριστικά στο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Με την εκλογή της κυβέρνησης της ΝΔ γίνονται συστηματικές προσπάθειες για την αντιστροφή του κλίματος.
-Είναι οικονομικοί ή και πολιτικοί οι λόγοι για αυτή την ανισορροπία; πού εντοπίζονται στον άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκης;
Η ανισορροπία μεταξύ του άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι οφείλεται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε πολιτικούς λόγους. Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων, των θεσμικών οργάνων και των υποδομών στην Αθήνα έφερε μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και συγκέντρωσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας στην πρωτεύουσα.
-Πώς μπορεί να κλείσει η ψαλίδα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και να αναστραφεί η πορεία μείωσης του πληθυσμού;
Το κλείσιμο της ψαλίδας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων βιώσιμων πολιτικών. Επενδύσεις σε υποδομές, έρευνα και καινοτομία, υποστήριξη της επιχειρηματικότητας θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης.
Αναστροφή της γήρανσης του πληθυσμού μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών. Η πολιτεία πρέπει να δώσει ακόμη περισσότερα κίνητρα για να μπορέσουν οι νέοι να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.
-Χρειάζονται παρεμβατικές πολιτικές από πλευράς κράτους ή και αυτοδιοίκησης;
Ο ρόλος του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης σ’ αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ήδη οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη Θεσσαλονίκη είναι στοχευμένες και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται τα επόμενα χρόνια. Η επένδυση της Pfizer, το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, που ιδρύθηκε από τη Cisco, το επικείμενο Κέντρο Καινοτομίας  & Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης, του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, με τον διακριτικό τίτλο Thess INTEC και άλλες επενδύσεις αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο και να ενισχύσουν την ανάπτυξη της περιοχής.