Διανομή των σχολικών γευμάτων από τα σχολικά κυλικεία

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς: Βρούτσης Ιωάννης (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τα σχολικά γεύματα αποτελούν ένα σημαντικό στήριγμα για αρκετές οικογένειες και συντελούν στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Εν μέρει, όμως, έχουν αποτύχει καθώς χαρακτηρίζονται συχνά από μέτρια ποιότητα και αρκετές φορές καταλήγουν στους κάδους των σκουπιδιών.
Παράλληλα, λόγω ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, σε Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης έως τα μέσα της φετινής χρονιάς δεν διανέμοντο σχολικά γεύματα. Επίσης, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και δεν παίρνουν πρωινό ούτε «δεκατιανό», αναγκάζονται να περιμένουν μέχρι τις 12-1 το μεσημέρι για το γεύμα τους. Το ανωτέρω θα μπορούσε να αποφευχθεί αν τα σχολικά γεύματα ετοιμάζοντο από τα κυλικεία υπό την επίβλεψη των σχολικών επιτροπών και πιθανώς σε συνεργασία με τα καταστήματα εστίασης των οικείων Δήμων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να δοθεί το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων στα 10.000 σχολικά κυλικεία, μέσω και υπό την επίβλεψη των σχολικών επιτροπών, χωρίς να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας.
Αρχείο Ερώτησης