ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΙΧ-ΣΟΥ (Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, στις 7-6-21)

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά με θέμα: «Διαχείριση και Προστασία περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης Σέιχ-Σου».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω ολόκληρη τη συζήτηση της ερώτησης