ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. (Στις 24-02-2023)

Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία πλατφόρμας στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτές για την έκδοση αδειών οδήγησης για λογαριασμό των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών.