Δήλωση για δίκη Χρυσής Αυγής

Η απόφαση του δικαστηρίου για την Χρυσή Αυγή ανταποκρίνεται στο δημόσιο αίσθημα και ταυτόχρονα με απόλυτα θεσμικό τρόπο δίνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν παρόμοια φαινόμενα. Σέβομαι απόλυτα την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν είμαι, όμως, σίγουρος ότι θα εσέβοντο μία διαφορετική απόφαση όσοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να επωφεληθούν πολιτικά από την δικαστική διαδικασία.