Δήλωσή μου για την Ημέρα Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών

Δήλωσή μου για την Ημέρα Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, μία έννοια που ενσωματώθηκε στην επιχειρηματική λειτουργία πριν μόλις ορισμένα χρόνια, είχε βρει την εφαρμογή της εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Με επίκεντρο τον 19ο αιώνα, ορισμένα λαμπρά επιχειρηματικά μυαλά διέθεσαν μέρος της περιουσίας τους για τη δημιουργία κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, αλλά και για τη χρηματοδότηση των εθνικών αγώνων. Αυτούς τους εθνικούς ευεργέτες που ακόμη και στις μέρες μας συνεχίζουν την κοινωνική τους προσφορά τιμούμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.»