Έδρα Κέντρου Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Υπηρεσιών και έδρα εταιρείας Μετάβαση Α.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκα Κωνσταντίνο  
Η αποκέντρωση δράσεων, διαδικασιών και υπηρεσιών αποτελεί βασική ανάγκη της ελληνικής πολιτείας και προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Επίσης ο σχεδιασμός για την απολιγνιτοποίηση της χώρας δημιουργεί την απαίτηση για εφαμογή πολιτικών ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, όπως άλλωστε εκφράζεται και με το κυβερνητικό σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
Σημειώνεται επίσης:
1. Η ΔΕΗ Α.Ε. είτε με δικό της νέο προσωπικό (inhouse) είτε με υπεργολάβους (outsourcing) σχεδιάζει να δημιουργήσει Κέντρο Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Υπηρεσιών, και
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει επίσης τη δημιουργία φορέα για τη διαχείριση των έργων και δράσεων απολιγνιτοποίησης, μέσω θυγατρικής εταιρείας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Μετάβαση Α.Ε.)
 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε οι εταιρείες ΔΕΗ Α.Ε. και  ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., αξιοποιώντας την εμπειρία του προσωπικού της ΔΕΗ που δε βρίσκεται σε φάση εθελουσίας εξόδου, και την εμπειρία στελεχών της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε., να έχουν έδρα στη Δυτική Μακεδονία και εναλλακτικά στη Θεσσαλονίκη.

Αρχείο Ερώτησης: