ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΑ. (Στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, την 26-5)

Είναι γεγονός ότι παγκόσμια οι χώρες που πρωτοπορούν αναπτυξιακά βασίζονται στην καινοτομία, βασική προϋπόθεση της οποίας αποτελεί η έρευνα και η τεχνολογία με βάση την επιστήμη.
Στην κορυφή αυτή της πρωτοπορίας βρίσκονται οι ΗΠΑ τόσο σε επίπεδο επιστημονικών ερευνών όσο και στην εφαρμογή στην πράξη συγκεκριμένων πολιτικών ώστε η επιστήμη να οδηγεί τελικά και σε δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.
Η συμφωνία, λοιπόν, μεταξύ της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και της αντίστοιχης των ΗΠΑ θα έχει προφανώς πολύ σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς και για τις ΗΠΑ.
Δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο ξεπερνώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μπορεί να φέρει σε επαφή και συνεργασία τις επιστημονικές κοινότητες των δύο χωρών.
Φυσικά, η συνεργασία υπάρχει. Άλλωστε χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες έχουν αποφοιτήσει από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ενώ χιλιάδες επιστήμονες ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό τους.
Σε μια εποχή που οι σχέσεις των δύο χωρών ισχυροποιούνται σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο προφανώς είναι σημαντικό να ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο στο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο.
Η ελληνική κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα θέματα της καινοτομίας. Στην κατεύθυνση αυτή ήδη έχει ξεκινήσει, και η συμβολή σ’αυτό της παρούσας σύμβασης θα είναι σημαντική, τη διαδικασία για:
α. Τη δημιουργία του «Thess INTEC», του τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη με τη συγκέντρωση επιχειρήσεων και εργαστηρίων με αποδεδειγμένο επίπεδο τεχνολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το  «Thess INTEC» θα προωθήσει την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη συνέργεια, συνεισφέροντας πάνω από 10 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, δημιουργώντας 7000 θέσεις εργασίας.
β. Η ανάπλαση της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της «ΧΡΩΠΕΙ» και η μετατροπή της σε πολυδύναμο χώρο, όπου θα συνυπάρχουν ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις, επιτρέποντας την απρόσκοπτη όσμωση μεταξύ επιστήμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση του επιστημονικού και ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Η συμφωνία που θα κυρωθεί με το νομοσχέδιο αυτό σίγουρα θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης τους με συμμετοχή και των ΗΠΑ, ενώ ακόμη και το πρόγραμμα αναβάθμιση των  F16 μπορεί να αποτελέσει επίκεντρο επιστημονικών ερευνών και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Ανέφερα μόνο ορισμένα πεδία της συνεργασίας, αλλά και οι επενδύσεις που προγραμματίζονται στο Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν άλλο ένα «πεδίο δόξης λαμπρό» για συνεργασία. Πράσινη οικονομία και ψηφιακή μετάβαση μπορούν να αποτελέσουν το κέντρο αυτής  της συνεργασίας στην επιστήμη και την τεχνολογία με φυσικό επακόλουθο και την οικονομική συνεργασία κυρίως του ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα στο τομέα της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων ενώ η σημερινή κυβέρνηση εκσυγχρονίζει συνεχώς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με παρεμβάσεις βασισμένες στη διεθνή πρακτική.
ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΝΑΙ:
(α) Δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που αποτελεί την επίσημη πλέον σχετική ψηφιακή πύλη στην Ελλάδα  Το Elevate Greece αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, στοχεύοντας στην παρακολούθηση της  προόδου τους και στην υποστήριξή τους, λειτουργώντας παράλληλα και ως πόλος έλξης για επενδυτές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
(β) Δημιουργία φορολογικών κινήτρων όπως η αύξηση του ποσοστού υπερέκπτωσης δαπανών έρευνας & ανάπτυξης (R&D) από το 130% στο 200%. Με την κίνηση αυτή  η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα από τα ελκυστικότερα επενδυτικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη για την έρευνα & ανάπτυξη, και έμπρακτη απόδειξη αυτού είναι οι επενδύσεις στο χώρο της καινοτομίας από εταιρείες όπως η Microsoft, η Applied Materials, η Pfizer, η Cisco η Amazon, η Volkswagen  και
(γ) Δράσεις για σύνδεση της επιστήμης και τεχνολογίας με την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα, όπως οι εμβληματικές δράσεις για το μέλι, το αμπέλι και την ελιά, έργα στην αγροδιατροφή που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, χρηματοδότηση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας της αγροδιατροφής
Η συμφωνία που θα κυρώσουμε περιγράφει το είδος των δράσεων, περιλαμβάνει πλαίσιο συνεργασίας όχι μόνο των κυβερνητικών υπηρεσιών, αλλά και των πανεπιστημίων, των ερευνητικών φορέων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και συγκεκριμενοποιεί συντονιστές και υπεύθυνους. Επίσης περιγράφει θέματα που αφορούν σε ερευνητικά έργα, μελέτες, ομάδες εργασίας, επιστημονικά συνέδρια/ εκδηλώσεις/ σεμινάρια/ εργαστήρια, εκπαίδευση επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, ανταλλαγές και κοινή χρήση εξοπλισμού, ανταλλαγές και επισκέψεις επιστημονικού προσωπικού, ανταλλαγή πληροφοριών, υλοποίηση χρηματοδοτήσεων, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η διάρκεια της τέλος είναι πενταετής .
Κύριες και κύριοι Συνάδελφοι,
Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση προχωρά με τις συνεχείς της νομοθετικές παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες της στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει σε λίγα χρόνια έναν Έλληνα ερασιτέχνη ψαρά που ταλαιπωρείται από το δέσιμο της πετονιάς στο αγκίστρι να γίνει ιδιοκτήτης μιας εταιρίας που εξάγει αυτόματα μηχανήματα.
Το παράδειγμα το οποίο ανέφερα είναι πραγματικό και αφορά στη Φινλανδία, μια χώρα 7 εκ κατοίκων, πρωτοπόρων στην καινοτομία και την τεχνολογία.