ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Τα Ηνωμένα Έθνη διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε θέματα ειρήνης. Παρ’ όλα αυτά για να γίνει ακόμη πιο σημαντικός ο ρόλος τους αυτός πρέπει να οπλιστούν με μηχανισμούς παρεμβάσεων.