Ενστάσεις εκπαιδευτικών

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς: Κεραμέως Νίκη (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Για να συμμετάσχει ένας πολίτης στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ, απαιτείται μεταξύ άλλων και η ηλεκτρονική έκδοση παραβόλου τριών (3) € (eΠαράβολο). Στις διαδικασίες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εκατοντάδων εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη τους στους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων, εξαιτίας τυπικών προβλημάτων που ανέκυψαν με την έκδοση του παραβόλου. Οι υποψήφιοι αυτοί υπέβαλαν ενστάσεις καταβάλλοντας παράβολο 20 €. Υπάρχει, όμως, ο κίνδυνος αποκλεισμoύ τους από τους διορισμούς καθώς αυτοί θα γίνουν από τους προσωρινούς πίνακες.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
α. Αν προτίθεται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε οι ενστάσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών να εξεταστούν πριν τους διορισμούς και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στους
προσωρινούς πίνακες.
β. Εναλλακτικά αν προτίθεται να λύσει το πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση.

 

Αρχείο Ερώτησης
Αρχείο Απάντησης