ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. (Στις 30-8-2021)

Τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος. Σκοπός της επίσκεψης του ήταν η ενημέρωση, για την έως σήμερα πραγματοποιθείσα προετοιμασία, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν πληρέστερο τρόπο όσον αφορά στις υποδομές και φυσικά το έμψυχο δυναμικό. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι η φετινή χρονιά ξεκινά στους παραπάνω τομείς σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Η ενημέρωση έγινε από τους:
– Ανδρέα Μαυρίδη: Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
– Ζωή Βαζούρα: Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
– Θανάση Φροσύνη: Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και
– Χρυσούλα Κεχαΐδου: Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.