ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. (Στις 30-12-2021)

Επίσκεψη στο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και συζήτηση με τον υποδιοικητή Ανδρέα Κοτέλη.
Το έργο της συγκεκριμένης υπηρεσίας όσον αφορά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών είναι πολύ σημαντικό.