ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ

Δυο νοσοκομεία της πόλης μας με πολύ παλιές κτηριακές εγκαταστάσεις επισκέφτηκα πρόσφατα. Συγκεκριμένα τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Παύλο.
Συζήτησα με την διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.
Επιτακτική είναι η ανάγκη για νέες υποδομές που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα τον υπερσύγχρονο υπάρχοντα εξοπλισμό και θα κάνουν την παροχή υπηρεσιών υγείας πολύ καλύτερη, και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού ανθρώπινες.