Επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Στην επίσκεψη μου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Κυριάκο Λουφάκη κυριάρχησε η ανάγκη ενίσχυσης των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε θύλακες καινοτομίας.