ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ HOTELIA. (Στις 13-11-2021)

Στην HOTELIA έκανα μια στάση στην εταιρεία που διαθέτει μηχανήματα σαλεπιού, ενός ροφήματος που εμείς οι μεγαλύτεροι απολαμβάναμε παλαιότερα από τους πλανόδιους πωλητές στη Λαχαναγορά και στο Καπάνι.