Επίσκεψη στο εργοτάξιο του ορυχείου της εταιρείας «Λιγνιτορυχεία Αχλάδας ΑΜΕΒΕ». (Στις 20-8-2021)

Στη Φλώρινα (χωριό Αχλάδα), στο εργοτάξιο του ορυχείου της εταιρείας «Λιγνιτορυχεία Αχλάδας ΑΜΕΒΕ» συζητήσαμε με την οικογένεια Ρόζα για την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μετάβασης της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή όπως και πτυχές της συνεργασία της με την ΔΕΗ.