ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ. (Στις 04-01-2024)

Στο κέντρο τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης ενημερώθηκα για τη λειτουργία του που είναι πλήρης εδώ και μήνες, αλλά και για τα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας, των οποίων η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη.