Επίσκεψη στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». (Στις 05-10-2021)

Κατά την επίσκεψη μου στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», συζητήσαμε με τον διοικητή κ. Οδυσσέα Κατσάκα, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ορθοπεδικό κ. Στέργιο Παπαστεργίου, την Προϊσταμένη του
Τμήματος Νοσηλευτικής Ελισάβετ Αθανασιαάδου και την Υποδιευθύντρια του Νοσοκομείου Δέσποινα Βαλαρούτσου-Κωλλέτη, για θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, επέκτασης υποδομών της μονάδας, και
προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, όπως και αναισθησιολόγων.
Με χαρά πληροφορήθηκα ότι το θέμα της επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που ξεκινήσαμε την τριετία 2012-2014 ολοκληρώθηκε το 2019.