Επίσκεψη στο συνέδριο Νανοτεχνολογίας.

Στην σχετική έκθεση στα πλαίσια του συνεδρίου Νανοτεχνολογίας ξεναγούμαι από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου LTFN και του ΔΠΜΣ Ν&Ν, καθηγητή κ. Λογοθετίδη Στέργιο.
Η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, τις οποίες αξιοποιούν με καινοτόμες εφαρμογές στον συγκεκριμένο τομέα.