Δ.Τ: Επιβεβλημένες οι αλλαγές στο άσυλο και για να συνδεθούν τα Πανεπιστήμια με την επιχειρηματικότητα.

 

Θεσσαλονίκη, 07-08-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιβεβλημένες οι αλλαγές στο άσυλο και για να συνδεθούν τα Πανεπιστήμια με την επιχειρηματικότητα
Το πανεπιστημιακό άσυλο όπως εφαρμόζεται σήμερα εκτός των άλλων εμποδίζει και τη σύνδεση Πανεπιστημίων και επιχειρηματικότητας, υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής της ΝΔ Ά Θεσσαλονίκης κ. Στράτος Σιμόπουλος, δίνοντας μία άλλη διάσταση του θέματος.
Ο κ. Σιμόπουλος μιλώντας για το διυπουργικό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για την κυβερνησιμότητα σε δήμους και περιφέρειες και την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, επισήμανε ότι μεγάλο ρόλο στην σύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής παίζουν τα πανεπιστήμια.
Μάλιστα, ανέφερε το σχετικό παράδειγμα μίας απλής ιδέας που αναπτύχθηκε στην Φιλανδία και με την κατάλληλη υποστήριξη και χρηματοδότηση, κατάφερε να φτάσει στην παραγωγή και στην ανάπτυξη διεθνούς εξαγωγικής δραστηριότητας.
«Μεγάλο ρόλο στην όλη διαδικασία είχε ο τομέας βιομηχανικού σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο και η κρατική υπηρεσία χρηματοδότησης της έρευνας και της τεχνολογίας. Πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε τα πανεπιστήμια με την παραγωγή. Και εδώ λοιπόν μπαίνει και το άσυλο. Ξέρω πολλά παραδείγματα στη Θεσσαλονίκη όπου τέτοιες προσπάθειες δε μπόρεσαν να καρποφορήσουν. Οργανωμένες μειοψηφίες έρχονται και τέτοιες προσπάθειες τις καταστρέφουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην καινοτομία συνεχώς, στην επιχειρηματικότητα. Ακούμε για σύνδεση των πανεπιστημίων με την επιχειρηματικότητα. Δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το άσυλο;», τόνισε ο κ. Σιμόπουλος και πρόσθεσε ότι «η συγκεκριμένη κρατική υπηρεσία ανήκει στο υπουργείο ανάπτυξης και όχι στο παιδείας όπως επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ».