ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. (Επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας, στις 23-6-21)

Η υποεπιτροπή έρευνας και τεχνολογίας της Βουλής είναι ένα κοινοβουλευτικό όργανο. Κάποια από τα μέλη της, λιγότερο ή περισσότερο, έχουν μία μεγαλύτερη εξειδίκευση σε θέματα καινοτομίας. Όποιοι δεν την έχουν, δεν θα την αποκτήσουν τώρα. Το λέω αυτό διότι έως σήμερα, έρχονται στην επιτροπή διάφοροι φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα καινοτομίας και επί δύο ή τρεις ώρες περιγράφουν τις δραστηριότητές τους.
Προτείνω η περιγραφή να συνδυάζεται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ενδεχομένως με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε ως βουλευτές να στηρίξουμε κοινοβουλευτικά ή νομοθετικά την προσπάθειά τους. Δεν έχει νόημα να γίνεται μία τρίωρη παρουσίαση, παραδείγματος χάρη, ενός ερευνητικού προγράμματος για την ηλεκτροκίνηση. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί συνοπτικά και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε για τα προβλήματα, τα οποία μπορεί η δράση αυτή να συναντήσει και στους τρόπους που θα λυθούν. Άρα, λοιπόν, καλός είναι ο κατάλογος με τους φορείς που θα προσκληθούν ,αλλά θα πρέπει οι φορείς να είναι ενήμεροι για το τι είναι χρήσιμο να γίνεται στην επιτροπή. Θεωρώ, επίσης, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας με βέλτιστες πρακτικές.
Η Φιλανδία είναι μια χώρα πρωτοπόρα σε θέματα με τα οποία ασχολείται η επιτροπή μας. Είμαι μάλιστα πρόεδρος της επιτροπής Ελληνοφιλανδικής φιλίας της Βουλής. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα, το οποίο χρησιμοποιώ συχνά. Πρόκειται για έναν ψαρά ερασιτέχνη , ο οποίος πριν 15 χρόνια επειδή μάτωνε τα δάχτυλα του όταν προσπαθούσε να δέσει στην πετονιά το αγκίστρι, δημιούργησε μια αυτόματη μηχανή δεσίματος. Ο άνθρωπος αυτός σήμερα είναι επιχειρηματίας στην Φινλανδία, έχοντας μια επιχείρηση η οποία εξάγει εκατομμύρια αυτόματα καλούπια. Αυτό έγινε μέσα από μία διαδικασία, την οποία εφαρμόζει το φιλανδικό κράτος μέσα στα πανεπιστήμια για τα καλούπια, με κεφάλαια σποράς και με κρατικές ενισχύσεις.
Μπορούμε, λοιπόν, να μπούμε σε τέτοια θέματα και προτείνω ,σε συνεργασία με τον πρέσβη της Φιλανδίας ,να καλέσουμε εδώ κάποιους ειδικούς, ακόμη και Υπουργούς από την Φιλανδία ή να οργανώσουμε και ένα δικό μας ταξίδι στη Φιλανδία.