ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Αρ. Πρωτ/λου: 1173/1.12.2022
 Αθήνα,  25 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη
Την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Συρεγγέλα
Θέμα: «Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου για τη βία κατά των γυναικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη και εύρεση χώρων άμεσης φιλοξενίας των θυμάτων»
Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας που δημιούργησε και λειτουργεί Συμβουλευτικά Κέντρα για τη βία κατά των γυναικών. Ο ρόλος αυτών των Κέντρων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες που τις χρειάζονται.
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί μόνο ένα Συμβουλευτικό Κέντρο με έδρα τη δυτική είσοδο της πόλης, που δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση όλων των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η δημιουργία και η λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου για τη βία κατά των γυναικών και στην ανατολική Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσας σημασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γυναικών-θυμάτων βίας.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει, μετά από συνεργασία των  Συμβουλευτικών Κέντρων και των Δήμων, να βρεθούν χώροι άμεσης φιλοξενίας των γυναικών έως ότου μεταβούν στις σχετικές δομές προσωρινής φιλοξενίας.
                                                                                                                                               
      Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί:

 

Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε αφενός να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει Συμβουλευτικό Κέντρο για τη βία κατά των γυναικών στην ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφετέρου να βρεθεί τρόπος άμεσης φιλοξενίας των γυναικών-θυμάτων βίας μέχρι να μεταβούν στις προσωρινές δομές.

 

Ο ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

 

Στράτος Σιμόπουλος