ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Στις 14-3-2022)

                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 14/03/2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
 Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα
     Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα
  Θέμα: «Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο αστικό περιβάλλον».
Ερχόμενοι αντιμέτωποι με το ολοένα και διογκούμενο κύμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και της έξαρσης των τιμών της ενέργειας, είναι πιο επιτακτική από ποτέ η προώθηση και η χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή ρεύματος προς αυτοκατανάλωση. Συστήματα που θα μπορούν να εγκατασταθούν στις οικίες και να χρησιμοποιηθούν άμεσα από όλους.
Μεγάλη δυνατότητα για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο αστικό περιβάλλον δίνεται με την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στις οικοδομικές στέγες. Όμως στις κοινόκτητες στέγες των υφιστάμενων οικοδομών, που ως επί το πλείστο περιλαμβάνουν πολλά διαμερίσματα, δεν τοποθετούνται φωτοβολταϊκά ούτε άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο διότι απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών που συγκεντρώνουν το 100% του οικοπέδου της οικοδομής, η οποία είναι ανέφικτη.
Ο ως άνω περιορισμός ισοδυναμεί με απαγόρευση και αποκλεισμό από τη χρήση συσκευών παραγωγής καθαρής ενέργειας, φιλικής προς το περιβάλλον και αποτελεί τροχοπέδη στην πράσινη ανάπτυξη.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
 Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός αστικού ιστού, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 
 Ο Ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ερώτησή μου