ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ. ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Άδωνι – Σπυρίδων
Τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δήμα Χρίστο
Θέμα: «Χρησιμοποίηση καινοτόμων ελληνικών προϊόντων από υπηρεσίες του δημοσίου»
Στη χώρα μας έχουν δημιουργηθεί καινοτόμα προϊόντα στον κατασκευαστικό κλάδο, τα οποία ενώ διαθέτουν ΕΛΟΤ EN, δεν υιοθετούνται από τις υπηρεσίες του δημοσίου διότι δεν διαθέτουν CE, λόγω μη εναρμόνισης του συγκεκριμένου προτύπου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα συγκεκριμένα προϊόντα και δεν μπορούν να τοποθετήσουν CE στα προϊόντα τους εξαιτίας καθυστερήσεων στην εναρμόνιση των προτύπων από την ΕΕ
α) να  τύχουν της υποστήριξης του ΕΛΟΤ και να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση των καινοτόμων προϊόντων στην ελληνική αγορά και
β) να χρηματοδοτηθούν για αγορά βιβλιογραφίας (υφιστάμενο πρότυπο ΕΛΟΤ), μηχανημάτων ελέγχου και πιστοποιήσεων.
Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: