Ο γενεαλογικός τουρισμός στη Θεσσαλόνικη (Σχετική δήλωσή μου στις ειδήσεις του Star)