ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. Παρέμβαση μου στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις», στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου.

Παρέμβαση μου στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις», στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου.
Επιτέλους, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) αναβαθμίζεται και συγκροτείται πλέον σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων. Έτσι θα πάψει να είναι επιτροπή μη έκδοσης αδειών και με τη μεταρρύθμιση αυτή θα απαγκιστρωθούν γραφειοκρατικά δεκάδες τουριστικές επενδύσεις».