ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. (Δελτίο Τύπου, στις 23-01-2023)

Θεσσαλονίκη, 23-01-2023
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Απογευματινή εκδήλωση, με παρουσία των διοικητικών συμβουλίων γυναικείων φιλανθρωπικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης, οργάνωσε σήμερα το απόγευμα, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος στην Στρατιωτική Λέσχη Φρουράς Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της ο κ. Σιμόπουλος έκανε τοποθέτηση με θέμα «Γυναικείος Εθελοντισμός και Κοινωνική Προσφορά».
Μεταξύ άλλων ο βουλευτής σημείωσε:
«Σας χαιρετίζω όλες μαζί, αλλά και κάθε μία ξεχωριστά γιατί μαζί με την εκκλησία καλύπτετε ένα τμήμα από το κενό που η πολιτεία αφήνει στην στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Διαθέτοντας είτε τον χρόνο σας είτε οικονομικούς πόρους είτε και τα δύο μαζί, φροντίζετε ώστε αδύναμες κοινωνικές ομάδες να νοιώθουν στην ουσία το νόημα της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Δεν είναι τυχαίο ότι η αλληλεγγύη είναι γένους θηλυκού και συνδυάζεται με τον εθελοντισμό.
Ο εθελοντισμός συνιστά έκφραση βασικών κοινωνικών αρχών όπως είναι η ανιδιοτελής αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και ο ανθρωπισμός.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντισμού στην Ευρώπη λιγότερο από 10%. Πριν την ψήφιση του Ν 4873/2021 το πλαίσιο δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας δεν ρυθμιζόταν κατά τρόπο συνεκτικό.
Η εθελοντική δράση συμβάλλει καθοριστικά στη θεμελίωση του νέου κοινωνικού κράτους. Σε καμία, βέβαια, περίπτωση η εθελοντική προσφορά δεν θα πρέπει να απαλλάσσει το κράτος από τις ευθύνες του, που είναι μάλιστα κατοχυρωμένες στο ίδιο το Σύνταγμα.
Τέλος, η ανιδιοτελής ενεργός συμμετοχή του πολίτη συνιστά το αντίβαρο του ατομικισμού στις σύγχρονες κοινωνίες και ποτέ άλλοτε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου (Α’ Κορ. 12,26) «εἴτε πάσχει ἕν μέλος συμπάσχει πάντα τά μέλη εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος συγχαίρει πάντα τά μέλη» δεν ήταν πιο επίκαιρα από σήμερα!