Η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπτυξιακή προϋπόθεση.

Η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπτυξιακή προϋπόθεση.
Η κυβέρνηση το κατανοεί πλήρως και το έχει αποδείξει. Απέδειξε ότι μια ικανή κυβέρνηση είναι από μόνη της περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική από μια ανίκανη.
Αντίθετα μια στα λόγια φιλοπεριβαλλοντική κυβέρνηση η οποία όμως είναι ανίκανη δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον. Το «Μάτι» και η διαχείριση των απορριμμάτων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το αποδεικνύουν.