Η ασφάλεια των πολιτών είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης