Η έρευνα των πανεπιστημίων είναι πρωτογενής. Η χώρα έχει ανάγκη να αξιοποιήσει το δυναμικό της.

Η έρευνα των πανεπιστημίων είναι πρωτογενής. Η χώρα έχει ανάγκη να αξιοποιήσει το δυναμικό της και μέσα από την έρευνα και κυρίως την τεχνολογία να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και θέσεις εργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια Γραμματεία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Χαριτολογώντας επίσης θα παρότρυνα τους παρισταμένους υπουργούς να πάρουν την εισήγηση του ΚΚΕ και να κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είπε. Παρέμβασή μου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.