Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ. (Άρθρο στην ¨Μακεδονία της Κυριακής¨, στις 2-5-21)

3
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρατικοποίησε με πρακτική Μαδούρο τον ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη.
Ο ιδιωτικός ΟΑΣΘ, είχε ως μετόχους 2000 οικογένειες με μηνιαίο εισόδημα από τον οργανισμό οι περισσότερες, λιγότερο από 1000 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.  Ορισμένες μάλιστα από αυτές είχαν αποκτήσει τους τελευταίους μήνες πριν την κρατικοποίηση τις μετοχές, επενδύοντας τις οικονομίες μιας ζωής. Επρόκειτο δηλαδή σε μια πολυμετοχική εταιρεία με χιλιάδες μικρομετόχους και με μεγαλομετόχους το σωματείο των εργαζομένων και το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας απέχθεια για οτιδήποτε ιδιωτικό, σκόπευε όχι μόνο να μην τους αποζημιώσει, αλλά πιθανώς να τους ζητήσει, μέσω της διαδικασίας της αποτίμησης, να επιστρέψουν και χρήματα στο δημόσιο.
Γνωρίζω ότι κάποια μέρη της σύμβασης του ιδιωτικού ΟΑΣΘ με το δημόσιο είχαν ως ένα βαθμό λεόντειο χαρακτήρα υπέρ του οργανισμού και ότι ορισμένες επιλογές των διοικήσεων του ήταν ανεπαρκείς και απέναντι τόσο στα συμφέροντα των μετόχων όσο και στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος.
Σε καμία όμως περίπτωση οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αποτελούν δικαιολογία  ώστε η σημερινή κυβέρνηση, πάλι με την δικαιολογία της αποτίμησης, να κινηθεί στην κατεύθυνση της μη αποζημίωσης των μικρομετόχων και παράλληλα να τους έχει σε μια διαρκή και επίπονη ομηρία.
Αναφερόμαστε, μάλιστα, σε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να βάλει τόσο τον ΟΑΣΘ όσο και τον ΟΑΣΑ στη φάση της ανάταξης. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, ενώ παρέλαβε στόλο 215 λεωφορείων σε κυκλοφορία, σήμερα τον έχει διπλασιάσει.
Πολιτική πρέπει να είναι η απόφαση της αποζημίωσης των παλαιών μικρομετόχων έχοντας ως βάση την αποτίμηση, με αλλαγή όμως του άδικου τρόπου υπολογισμού που επιβάλλεται από το νομοσχέδιο της κρατικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Πολιτική επίσης πρέπει να είναι και η απόφαση για το μέλλον του οργανισμού. Προσωπικά προτείνω την ιδιωτικοποίηση με παροχή της δυνατότητας στους παλαιούς μετόχους, αν το επιθυμούν να εξαργυρώσουν την αξία της αποζημίωσης με λήψη ενός συγκεκριμένου αριθμού μετόχων.