Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι λειτουργεί ορθοβαρώς, παίρνει εκείνα τα μέτρα την ώρα που χρειάζεται. (Στο ραδιόφωνο ΣΚΑΙ 100.3 FM, στις 25-06-2020)

Το νομοσχέδιο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ρυθμίζει το πλαίσιο δημιουργίας εταιρειών ειδικού σκοπού για δανειοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εγγυήσεις, κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι τράπεζες πρέπει να ελαστικοποιήσουν τα κριτήρια για δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών αφού έχουν και την εγγύηση του δημοσίου.
Στην επόμενη «μόχλευση», τα 3,5 δις θα κατευθυνθούν μάλλον σε πληττόμενους ΚΑΔ. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι λειτουργεί ορθοβαρώς, παίρνει εκείνα τα μέτρα την ώρα που χρειάζεται.
Συζητάμε για την οικονομία στο ραδιόφωνο ΣΚΑΙ 100.3 FM στην εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη» με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότη Παπαδόπουλο.