Η φιλανθρωπική ένωση 40 Εκκλησιών τιμά τον «Πρύτανη» των μηχανικών Μάριο Λάζιο για την προσφορά του