Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΥΞΗΣΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ( ΣΤΟ LES ZAZOU. ΣΤΟ 20-2-2023 )

Στο φιλόξενο les zazous είχα τη χαρά να συνομιλήσω πολιτικά με καλεσμένους από την Καλαμαριά των φίλων μου Γιάννη Μπίκου, Γιάννη Σουλτογιάννη και Θανάση Φλώρου.