ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01-03-2022 ΕΩΣ 28-02-2023. (Στις 23-03-2022)

Άρθρο 63 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 01/03/2022 έως 28/02/2023 των μη μισθωτών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

 Άρθρο 63 – Ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών ασφαλισμένων