ΚΥΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Ακολουθεί η με αριθμ.189/01.03.2023 ΚΥΑ των υπουργών οικονομικών, ανάπτυξης και επενδύσεων, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων και ψηφιακής διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι μου».

FEK-2023-Tefxos B-01180-downloaded -08_03_2023