ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Εφημερίδα «Karfitsa», 11-05-2018)

Υπήρχε σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου (Υπουργείο Υποδομών, πρώην ΠΕΧΩΔΕ)  και της  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για τη συντήρηση επισκευή/ανακατασκευή και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων ομβρίων στο μείζον πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Η σύμβαση αυτή υπεγράφη στις 22/01/2008, ήταν ενός χρόνου με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από το τότε  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για πέντε χρόνια.
Έτσι η σύμβαση ανανεωθεί με ετήσιες αποφάσεις μέχρι τις 31-12-2012 και στη συνέχεια, με σύμφωνη γνώμη ΕΥΑΘ ΑΕ για άλλα δύο χρόνια (2013 και 2014)  και ήταν σε  ισχύ μέχρι 31-12-2014.
Χρηματοδοτεί το από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου πλέον Υποδομών.
Η σύμβαση μεταξύ άλλων περιελάμβανε εργασίες καθαρισμού αγωγών και φρεατίων (1.473.590,00€) που εκτελούνται στην περιοχή αρμοδιότητας  της ΕΥΑΘ ΑΕ στο μείζον πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Από τις 31-12-2014 έως και σήμερα η σύμβαση δεν είχε ανανεωθεί και δεν έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο.
Προφανείς λοιπόν είναι οι κυβερνητικές ευθύνες από τα υπουργεία υποδομών και εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).