ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (Στο κανάλι ALERT, στις 18-5)

Οι λαϊκές αγορές δεν ιδιωτικοποιούνται και δεν τίθεται θέμα με τις άδειες όσων βρίσκονται ήδη στις λαϊκές αγορές.
Οι παραγωγοί δεν πρέπει να γίνουν επαγγελματίες. Προτείνω να μπορούν να αγοράζουν μόνο από παραγωγούς το 30% της ποσότητας των προϊόντων που δηλώνουν στο ΟΣΔΕ. Η πλατφόρμα για τις άδειες είναι σωστό μέτρο, αλλά οι περιφέρειες πρέπει να βρουν τρόπο να τις εκδίδουν άμεσα.
Συζητάμε για το νομοσχέδιο των λαϊκών αγορών στην εκπομπή «Λαϊκή Αγορά» στο κανάλι alert.