Με τη μέθοδο του voucher, οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες τις οποίες όμως παρέχουν και ιδιώτες.Το ΚΚΕ βέβαια δεν καταλαβαίνει…. Παρέμβασή μου στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής