Μικρά μουσεία στα μεγάλα σχολεία

Γιορτή για τα 100 χρόνια του σχολείου της Τριανδρίας: Πρόταση μου για δημιουργία μικρών μουσείων στα ιστορικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, με βάση την ζωή των αποφοιτησάντων.