ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d78212b4-e1f0-48d9-9a7f-ad6b016a73d4
Ειδικότερα:
Για τις Διατάξεις του Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου πατήστε εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11698256.pdf
Για την Ανάλυση των Συνεπειών της Ρύθμισης πατήστε εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11698257.pdf
Για την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους πατήστε εδώ:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11698258.pdf
Για την Ειδική Έκθεση του Αρ. 75 παρ. 3 του Συντάγματος πατήστε εδώ:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11698259.pdf