Ο αποχρωματισμός της εθνικής ταυτότητος ξεκινάει και από την παιδεία. Στην εκδήλωση της ΔΑΚΕ δασκάλων Θεσσαλονίκης.

0