Ο φιλελευθερισμός βασίζεται στις πολλαπλές επιλογές. (Άρθρο μου στο liberal.gr, 04-12-2019)

0
Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δεν έχει γίνει αντιληπτό σε πολλούς Έλληνες, ότι στον πυρήνα της φιλελεύθερης προσέγγισης της κοινωνίας βρίσκεται πάντα η παροχή δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πολλαπλές επιλογές στην πρόσβαση σε δημόσια αγαθά.
Αναφέρομαι στην ενέργεια, την υγεία, την πρόνοια, ακόμη-ακόμη και το νερό.
Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά με την προσέγγιση της κρατικιστικής αριστεράς, η οποία ουσιαστικά με τα κρατικά μονοπώλια κρατάει δέσμιους τους πολίτες σε μια επιλογή.
Η ύπαρξη πολλών επιλογών δε σημαίνει απουσία του κράτους, αλλά αντίθετα με τη μέθοδο του voucher συνεχίζονται να παρέχονται δωρεάν αυτές οι υπηρεσίες.
Με απλά λόγια ένα δημόσιο αγαθό μπορεί να παρέχεται από το δημόσιο ή και από ιδιώτες μέσω του voucher.
Το παράδειγμα των παιδικών σταθμών είναι χαρακτηριστικό. Δημόσιοι παιδικοί σταθμοί και ιδιωτικοί απορρόφησαν φέτος όλες τις ανάγκες.
Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι πολίτες που το χρειάζονται θα επιδοτούνται με το απαραίτητο ποσό και έτσι θα έχουν το δικαίωμα στην επιλογή, ενώ η πολιτεία μπορεί να μην έχει υπό τον έλεγχό της τις ανάλογες δομές.
Ακόμη σε ένα επόμενο στάδιο και στο θέμα της δωρεάν παιδείας μπορεί να εφαρμοσθεί κάτι ανάλογο.
Στο θέμα αυτό οφείλει να επικεντρώνει την επιχειρηματολογία της Ν.Δ. όταν προχωρεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες ανοίγουν τις αγορές των δημόσιων αγαθών.
Να φροντίσει, δηλαδή, να κατανοήσουν οι πολίτες ότι το άνοιγμα των αγορών δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση στις παροχές των δημόσιων αγαθών, αλλά μέσω του ανταγωνισμού, αύξηση της ποιότητας, μείωση των τιμών και μείωση του κόστους για το κράτος.
Η λειτουργία, βέβαια, των ρυθμιστικών αρχών και η επιτροπή Ανταγωνισμού καθίσταται κρίσιμη.
Τέλος, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω αυτής της προσέγγισης είναι σημαντική. Το απέδειξε η απελευθέρωση κυρίως της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ενώ μεγάλο αρνητικό παράδειγμα αποτελεί η μη συμπερίληψη στη συνταγματική αναθεώρηση της δυνατότητας για ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Στη Μεγάλη Βρετανία, οι Συντηρητικοί τρέχουν το πρόγραμμα «OPEN PUBLIC SERVICES». Μπορούμε να το αντιγράψουμε. Εκεί βέβαια οι πολίτες δίνουν το voucher ακόμη και στους δημόσιους φορείς που τους εξυπηρετούν. Αν οι φορείς δεν επιλέγονται από αρκετούς πολίτες, ώστε να καλύπτουν τα έξοδα τους, παύουν να λειτουργούν.
Εδώ, μάλλον, είμαστε πολύ μακρυά από μια τέτοια προσέγγιση…