Οι βουλευτές πρέπει να ενδιαφέρονται κυρίως για τα τοπικά θέματα και τα καθημερινά προβλήματα (υγεία, παιδεία, πολιτισμός, ανεργία, συντάξεις κλπ).