ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. (Στις 17-3-2022)

Tροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων των εισροών και εκροών καυσίμων.

   

 

 

 

 

 

 

 

Εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών (άρθρα 4-5)