ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΠΘ. (Κοινοβουλευτική Ερώτηση, στις 02-12-2022)

Αρ. Πρωτ/λου: 1202/2.12.2022
Αθήνα,  1 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανίδη
Τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά
Θέμα: «Παραμονή του ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη και ένταξη του στο ΑΠΘ»
Με το άρθρο 12 του Ν.1349/1983 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ). Με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν.4002/2011 το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Τον Δεκέμβρη του 2013 το ΙΤΣΑΚ απέκτησε τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στους Ελαιώνες Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το ΙΤΣΑΚ αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής υποβάθμιση του ΙΤΣΑΚ, καθώς υπάρχει συρρίκνωση του προσωπικού, σταδιακή αποδυνάμωση του ερευνητικού του χαρακτήρα λόγω έλλειψης κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, μη αξιολόγηση του παραγόμενου έργου του κ.λπ.
Η μόνη λύση για να διατηρήσει το ΙΤΣΑΚ τη βιωσιμότητά του είναι να παραμείνει η έδρα του στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί το συντομότερο δυνατό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Μάλιστα, το ΑΠΘ έχει συμφωνήσει σε αυτήν την ένταξη και έχει ήδη υποβάλει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τεκμηριωμένη πρόταση για τους λόγους και τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί η ένταξη.
Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να παραμείνει το ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί το συντομότερο δυνατό στο ΑΠΘ.
 
Ο ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
Στράτος Σιμόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου: