ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. (Στις 22-03-2022)

Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την παράταση έως 30/09/2022 της δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Άρθρο 6 – Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων