ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.(Στις 12-10-2022)

Με επιστολή μου στον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο ζήτησα να δοθεί παράταση στην προθεσμία θεώρησης των βιβλίων ατέλειας των αλιευτικών σκαφών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρη την επιστολή μου.

 

«ΠΡΟΣ: Υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία,
            κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας θεώρησης βιβλίων ατέλειας αλιευτικών σκαφών.
Κύριε υφυπουργέ, αγαπητέ Απόστολε,
Στις 30 Σεπτεμβρίου έληξε η προθεσμία θεώρησης των βιβλίων ατέλειας αλιευτικών σκαφών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών δεν αντιλήφθηκαν τη λήξη της προθεσμίας, με συνέπεια να είναι πλέον υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν καύσιμα χωρίς απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. κάτι που είναι καταστροφικό για την οικονομική τους επιβίωση.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σου σε παρόμοια θέματα παρακαλώ θερμά να ενεργήσεις κατάλληλα, ώστε να δοθεί παράταση στην προθεσμία θεώρησης των βιβλίων ατέλειας των αλιευτικών σκαφών.
Θα πρόκειται για μια σημαντική συνεισφορά σου στην στήριξη ενός κλάδου με αποδεδειγμένη μεγάλη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία.
Παρακαλώ πολύ όπως φροντίσεις  να δοθεί παράταση για την προθεσμία θεώρησης των βιβλίων ατέλειας των αλιευτικών σκαφών έως την 31η Οκτωβρίου.»
Τελικά, δόθηκε παράταση προθεσμίας θεώρησης βιβλίων ατέλειας αλιευτικών σκαφών έως 02/12/2022