ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Τελικά η κυβέρνηση «ακούει». Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας σχολικών κυλικείων ΠΟΚΔΙΣ και προσπάθειες που καταβάλαμε μαζί με τον βουλευτή Κοζάνης Γιώργο Αμανατίδη, ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
Συγκεκριμένα παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη τους, οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 και εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. Η σχετική αίτηση του μισθωτή υποβάλλεται αποκλειστικά έως 30.6.21